> Renovácia podláh > Lepenie parkiet

Lepenie podláh

Na lepenie používame lepidlo s dostatočne dobrou tepelnou vodivosťou a vysokou pevnosťou. Dvojzložkové a jednozložkové polyuretány.