> Referencie

Klienti a referencie:

Ministerstvo zahraničných vecí
Švédske veľvyslanectvo
Ruské veľvyslanectvo
Telocvičňa ZŠ Okoč
Telocvičňa ZŠ Dolný štál
Telocvičňa internát Palisády
Kultúrny dom Medveďov
a veľmi veľa bytových jednotiek a rodinných domov

 

>> Brúsenie prebieha bezprašnou technológiou.

>> Parkety sa lakujú s ekologickými lakmi, ktoré nezaťažujú životné prostredie a zdravie zákazníka.